ເຂົ້າຈີ່ AMERICAN STYLE HAMBURGER BUNS 6 pcs

  • ຂາຍ
  • ລາຄາປົກກະຕິ 21,000.00


ສັ່ງມື້ອື່ນມື້ນີ້ໄດ້ເຄື່ອງ
ຫມາຍເຫດ: ຄໍາສັ່ງຊື້ມື້ນີ້ໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນໃນມື້ຕໍ່ມາ
ເຂົ້າຈີ່ AMERICAN STYLE HAMBURGER BUNS 6 pcs

ກັບໄປດ້ານເທິງ